ขั้นตอนแสดง sub title

posted on 07 Jun 2011 21:25 by hoshimi
สวัสดีอีกครั้งหลังจากหายไปนานค่ะ

 
แต่เนื่องจากยังมีผู้ที่ไม่สามารถดูซับได้
 
 
จึงจะขออธิบายอีกครั้งค่ะ

 
1.สิ่งที่จำเป็นต้องมีในการใช้ file sub
 
 
ที่แจกให้ในการดู Hetalia
 

1.1 แน่นอนที่สุดต้องมีfile anime hetalia
 
 
(ต้องไปหามาเองนะคะ)
 
 
1.2 แน่นอนที่สุดอีกเช่นกันก็คือ program ที่ไว้ใช้ดู anime
 
 
เราใช้แต่ window media classic นะคะ
 
 
program อื่นไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันหรือเปล่า


1.3 file sub ที่ให้โหลด

 
อนึ่ง files เหล่านี้ไม่ใช่ตัว anime นะคะ

 
โหลดไปเฉย ๆ ก็ไม่สามารถดูได้ค่ะ

 
2. ขั้นตอนในการดู anime


2.1 หลังจากมีอุปกรณ์ทั้ง 3 ครบแล้ว

 
ให้ทำการเปลี่ยนชื่อ file sub ให้ตรงกับชื่อ file anime

 
หรือเปลี่ยนชื่อ file anime ให้ตรงกับชื่อ file ของ sub

 
 
ชื่อ file anime เช่น hetalia_7.avi

 
ส่วนที่ต้องเปลี่ยนก็คือ hetalia_7

 
NOTE .avi , .mkv , .mp4 , . . .
 
 
เหล่านี้คือนามสกุลของ file
 
 
ไว้ใช้บอกประเภทว่า file นั้น ๆ เป็น file ประเภทไหน
 
 
หรือชื่อ file sub 7.ass
 
 
.ass คือนามสกุลของ file sub ตัวนี้ ส่วนที่ต้องเปลี่ยนคือ 7

 
 
ให้ทำการเปลี่ยน 7.ass เป็น hetalia_7.ass
 
 
ตามชื่อ file anime
 
 
หรือเปลี่ยน hetalia_7.avi เป็น 7.avi ตามชื่อ file sub
 
 
2.2 หลังจากเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว
 
 
ทำการรับชม anime ด้วยการเปิดโปรแกรมที่ใช้ดู anime
 
 
แล้วเปิดตอนที่ต้องการรับชม
 
 
เท่านี้คุณก็จะได้ดู anime ที่มี sub title ภาษาไทยขึ้น
 
***สำคัญมาก file anime กับ file sub
 
 
ต้องอยู่ใน folder เดียวกันค่ะ

Comment

Comment:

Tweet

โอะๆ

#1 By . on 2011-06-07 21:46